विशेष माहिती

सन 2023 करिता 10 % ग्रा.पं. कर्मचाऱ्यांमधून जि.प. अंतर्गत येणारी गट-क या संवर्गातील संबंधित पदावरील नियुक्ती करिता निवड यादी व सदर भरती प्रक्रिया संदर्भात प्राप्त तक्रारीच्या अनुषंगाने तक्रार निवारण कक्षाचा अहवाल प्रसिद्ध.    |   जिल्हा परिषद अमरावती सविस्तर पदभरती जाहिरात २०२३.    |   जिल्हा परिषद अमरावती पदभरती २०२३ अर्ज भरण्याकरिता या लिंक वर क्लिक करावे.    |   सेवा प्रवेशोत्तर परीक्षा विहित संधीत उत्तीर्ण न झाल्यास जेष्ठता क्रमाबाबत अधिसूचना 24 मे 1999   |   जिल्हा परिषद कर्मचारी गट विमा योजना तक्ता   |   जि.प. अमरावती कार्यालयातील गट क मधील कर्मचाऱ्यांकरिता निर्माण करण्यात आलेली अधिसंख्य पदे.   |   शासनस्तरावरील GR,आदेश व परिपत्रके   |  
संजीता मोहपात्रा, (भा.प्र.से.)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

जिल्हा परिषद अमरावती, आपले स्वागत करीत आहे.

महाराष्ट्रातल्या विदर्भामधे असलेला अमरावती हा जिल्हा अतिशय विस्तीर्ण पसरलेला असुन याला ’अंबानगरी’ म्हणुन देखील ओळख आहे. पुराण काळापासुनचा इतिहास या जिल्हयाला आहे भगवान श्रीकृष्णाने रूक्मीणीला याच नगरीतुन पळवुन नेउन तिच्यासोबत विवाह केल्याचे सांगितले जाते.
अमरावतीचे जुने नाव “उदंब्रावती” असे आहे पुढे अपभ्रंश होउन ’उम्ब्रवती’ आणि त्यानंतर “अमरावती”असे झाले. अमरावतीचे नाव इथे असलेल्या प्राचीन अंबादेवी मंदीरामुळे पडले आहे.
अमरावतीच्या प्राचीन अस्तित्वाबद्दल जैनांचे भगवान आदिनाथ ऋषभनाथ यांच्या इतिहासातुन माहीती सापडते. त्यांच्या नक्काशीदार शिलालेखात असलेल्या उल्लेखानुसार या मुर्त्या 1097 मधे स्थापीत करण्यात आल्या. गोविंद महाप्रभुंनी 13 व्या शतकात अमरावतीला भेट दिली. असा प्राचीन इतिहास असलेला हा जिल्हा!…आणखी

जाहिराती / महत्वाच्या सूचना
जिल्हा निधी साथीचे रोग उद्भवल्यास तातडीचे औषध उपचार अंतर्गत खालील औषधीचे दरपत्रके उपलब्ध करून देणेबाबत. 

खनिज मिश्रण जंतनाशके चाटण विटा अनुषंगिक औषधोपचार अंतर्गत खालील औषधीचे दरपत्रके उपलब्ध करून देणे बाबत. 

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान सॅन 2023-24 चे लेखापरीक्षण करिता दरपत्रक सादर करणेबाबत दरपत्रक सूचना 

महात्मा गांधी यांचा पुतळा करिता दरपत्रक बोलविण्याबाबत राष्ट्रीय क्षयरोग दुरीकरण कार्यक्रम अमरावती ग्रामीण 

NHM अंतर्गत आयपीएचएस कार्यक्रम मधील विशेष तज्ञ पदाची जाहिरात प्रसिद्ध (आरोग्य विभाग). 

जिल्हास्तर आरोग्यवर्धिनी टेलीकन्सल्टेशन हब येथे 3 एमबीबीएस वैद्यकीय अधिकारी व 3 तज्ञ वैद्यकीय अधिकारी यांची पदभरती बाबत जाहिरात (आरोग्य विभाग).

योग प्रशिक्षक उमेदवारांची प्री मेरीट पात्र यादी (आरोग्य विभाग).

योग प्रशिक्षक उमेदवारांची निवड यादी (आरोग्य विभाग).

MSRLM अंतर्गत एकात्मिक शेती प्रभाग IFC निवड व प्रतिक्षाधीन यादी.

पर्यटन स्थळेचिखलदरा
मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प
अंबादेवी
गुरूकुंज आश्रम मोझरी
हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडळ
मुक्तागिरी
बांबू गार्डन
वडाळी तलाव